Current language: Suomi

    Näin!

    Miten asiakkaasi saa 20% edun
    ja oma katteesi kasvaa yli 8% per asiakas
    Kolme kantisedun saanutta kymmenestä ei käytä etua sen voimassaoloaikana*

    Esimerkkikampanja 1

    OSTA 4 kertaa min. 11,90€, saat 5. kerralla 11,90€ alennuksen!

    Keskimääräinen ravintolan myyntikate = 70%
    Kantisedun käyttö = 70%
    Kantisedun voimassaoloaika = saantikuukausi + 30 päivää
    Asiakkaan keskimääräinen kortinkäyttö per kuukausi kertaa = 3
    Haluttu maksukertojen lisäys per kk = 1
    Ostoksen hinta = 11,90€
    - Vero = 1,46€ (14%)
    Veroton = 10,44€
    - Myyntikate 70% = 7,31€
    Raaka-ainekulu 30% = 3,13€
    + Edun tarjoajan komissio myynnistä = 7,89€
    Kantisedun bruttokulu = 11,02€
    -- Edun tarjoja ostaa raaka-aineen ravintolalta = 3,13€
    = Kantisedun nettokulut = 7,89€ x 70% = 5,52€

    This is a heading

    Ravintolan tuotto kolmesta käyntikerrasta on
    3 x 7,31€ = 21,92€

    Ravintolan tuotto neljästä käyntikerrasta
    4 x 7,31€ = 29,23€ (+33%)

    Kantisedun kulut (viides kerta)
    0,7 x 7,89€ = 5,52€

    Nettotuotto
    29,23€ - 5,52€ = 23,70€

    Lisätuotto kantisedusta
    23,70€ - 21,92€ = 1,78€ / 8,13% LISÄTUOTTO

    Jos kantisetua käyttäisi vain 50% asiakkaistasi
    25,28€ - 21,92€ = 3,36€ / 15,33% LISÄTUOTTO

    This is a heading

    Esimerkkikampanja 2

    OSTA 4 kertaa min. 7€, saat 5. kerralla 50% alennuksen!

    Keskimääräinen ravintolan myyntikate = 70%
    Kantisedun käyttö = 70%
    Kantisedun voimassaoloaika = saantipäivä + 1 päivä
    Asiakkaan keskimääräinen kortinkäyttö per käyntikerta = 3
    Haluttu maksukertojen lisäys per käyntikerta = 1
    Ostoksen hinta = 7,00€
    - Vero = 1,35€ (24%)
    Veroton = 5,65€
    - Myyntikate 70% = 3,95€
    Raaka-ainekulu 30% = 1,69€
    + Edun tarjoajan komissio myynnistä = 3,09€
    Kantisedun bruttokulu = 4,79€
    - Edun tarjoja ostaa raaka-aineen ravintolalta = 1,69€
    = Kantisedun nettokulut = 3,09€ x 70% = 2,17€

    Valviran sivuilla on määritelty miten alkoholijuomista voi antaa kanta-asiakasetuja. Kun edun antaa maksukorttiyhtiö, on se sallittua. Esimerkkinä Finnair Plus Mastercard, jolla tehdyistä kaikista ostoksista saa pisteitä, joita voi käyttää ravintolassa alkoholin ostoon.

    Alkoholijuoman hinnasta annettava hyvityksen kielto

    Alkoholijuoman hinnasta annettavan hyvityksen, joka lasketaan alkoholijuomien tai muiden kulutushyödykkeiden ja palveluiden ostojen perusteella, tarjoaminen ja maksaminen vähittäismyynnissä ja anniskelussa on kielletty.

    Luottokorttien* käytöstä aiheutuvia etuja säännös ei estä siinä tapauksessa, että kyse on rahoituslaitoksen liikkeelle laskemasta luottokortista, eikä rahoituslaitos itse harjoita anniskelu- tai vähittäismyyntitoimintaa merkittävissä määrin.

    *Luottokortti- sanaa on käytetty hallituksen esityksessä ja markkinointiohjeessa yleisenä terminä, eikä sillä ole asiassa merkityssä, onko kyseessä credit- vai debitkortti vai niiden yhdistelmä. Valviran sähköposti 7.2.2022

    Kanta-asiakasetuihin voi kuulua alkoholia, jos etu tulee asiakkaan maksukortin käytöstä. Koska Palofy toimii Visa/ MC/ Amex kumppanina suomessa ja ostaa asiakasedut ravintolalta, on alkoholin antaminen asiakasetuna sallittua. Edun markkinoinnissa tulee muistaa noudattaa alkoholilain säädöksiä.

    This is a heading

    Ravintolan tuotto kolmesta ostokerrasta on
    3 x 3,95€ = 11,85€

    Ravintolan tuotto neljästä ostokerrasta
    4 x 3,95€ + = 15,81€ (+33%)

    Ravintolan tuotto viidestä ostokerrasta
    4 x 3,95€ + 1,13€ = 16,94€ (+42,86%)

    Kantisedun kulut (viides kerta)
    0,7 x 3,09€ = 2,17€

    Nettotuotto
    16,94€ - 2,17€ = 14,77€

    Lisätuotto kantisedusta
    14,77€ - 11,85€ = 2,92€ / 24,59% LISÄTUOTTO

    Jos kantisetua käyttäisi vain 50% asiakkaistasi
    15,39€ - 11,85€ = 3,53€ / 29,81% LISÄTUOTTO

    PALOFY on ainoa Visa/ MC/ Amex kantiskumppani suomessa.
    Yhteistyössä:
    PAYMENT LOYALTY LTD
    Company number 10944461
    291 Kilburn High Road,
    First Floor, Unit 5
    Drakes Courtyard,
    London, England, NW6 7JR
    United Kingdom